Follow by Email

ग्रामस्थ दिन... वाटचाल

ग्रामस्थ दिन  या अभिनव योजनेची स्वतः लक्ष घालून यशस्वी अंमलबजावणी सुरु केल्याबद्द्दल प्रथम उपविभागीय अधिकारी श्री रामदास जगताप यांचे मनापासून अभिनंदन!!!

महसूल अधिका-याने आपली विकास प्रशासकाची कालसंगत भुमिका ओळ्खणे आवश्यक आहे. ती ओळ्खूनच सुरु असलेल्या या उपक्रमास हर्दिक शुभेच्छा!!!


1 comment:

Samir Ghare said...

Really inspiring to all d revenue officers !