Follow by Email

यशदातील विविध विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती

यशदातील विविध विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी विविध संवर्गातील अधिका-यांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागवण्यात येत आहेत.  प्रशिक्षणात स्वारस्य असणा-या सर्व इच्छुक अधिक-यांनी जरुर यशदाकडे प्रतिनियुक्तिवर यावे. 
http://www.yashada.org/2012/index.php

प्रल्हाद कचरे 
अपर जिल्हाधिकारी तथा संचालक 
माहिती अधिकार केंद्र , यशद, पुणे .